Kotka-palkinto 2010

 

Kh 17.5.2010

Valmistelija: Viestintäpäällikkö Eila Lailavuo puh. 234 4266

Valtuuston vuonna 1982 hyväksymien Kotka–palkinnon sääntöjen mukaan Kotka-palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähim-mäisten tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. Palkittavan teon tai toiminnan on liityttävä Kotkan kaupunkiin säännöissä tarkemmin määrättyyn tapaan. Palkinnon jakaa kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että vuoden 2010 Kotka-palkinto annettaisiin Muistojen talolle. Palkinto luovutetaan 21.5.2010 kello 12.00 Kotka-päivän yleisötapahtumassa Kauppatorilla.

Kotka-palkinnon luovutus

Muistojen Talo on perustettu edistämään ja parantamaan ikäihmisten elämän laatua korostamalla heidän eletyn elämänsä arvoa uusien taiteellisten, kasvatuksellisten ja hyvinvointiaktiviteettien avulla. Muistojen Talo aloitti toimintansa 6.3.2005 maaherran talona tunnetussa puutalossa Kotkansaarella Merikatu 3:ssa.

Muistojen talon mallina on Lontoossa sijaitseva Age Exchange Reminiscence Centre, joka on ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu muistelutyön luovien menetelmien kehittämiskeskus. Kotkalaissyntyinen yhteiskuntatieteiden tohtori Leonie Hohenthal–Antin tutustui Age Exchangeen ja sen toimintaan tehdessään väitöskirjaa senioriteatterista ja sai sieltä idean ehdottaa samanlaista toimintaa Kotkaan. Nykyisin Hohenthal-Antin on Kotkan Muistojen talon taiteellinen johtaja ja kannatusyhdistyksen varapuheenjohtaja. Vastaavan tyyppisiä keskuksia on Pohjoismaissa muuan muassa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa Kotkan Muistojen Talo on kulttuurisen vanhustyön edelläkävijä.

Muistojen Talolla on kannatusyhdistys, joka ylläpitää ja edistää Muistojen talon toimintaa yhteistyössä Kotkan kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Toiminta-ajatuksena on "muistoista ja eletystä elämästä voimaa eri sukupolvien väliseen vuoropuheluun kulttuurin keinoin".

Muistojen Talossa järjestetään tapahtumia, kursseja ja näyttelyjä. Siellä voidaan harrastaa mm. teatteria, käsitöitä ja henkilökohtaisen muistorasian tekemistä. Muistojen Talossa jokainen voi jakaa muistojaan nuoremmille menneen asiantuntijana ja työstää elettyä elämäänsä ja lähihistoriaansa taiteen keinoin. Siellä arvostetaan tavallisen kotkalaisen arkea ja arjen historiaa.
Muistojen Talo on myös mukana parantamassa muistihäiriöisten ja dementiaa sairastavien henkilöiden elämänlaatua ja tukemassa heidän omaisiaan. Muistojen Talo muodostaa tulevaisuudessa muistelutyön tutkimus- ja kehittämiskeskuksen.
Kotka-palkinnolla halutaan antaa erityinen tunnustus Muistojen talon toiminnan perustajalle ja toimijoille innovatiivisesta vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa sekä esimerkillisestä Kotkan markkinoinnista omassa toiminnassaan.

Leonie Hohenthal-Antin © 2010-2016 | Toteutus: MediaThor